หิ้งพระ ลาย ธรรมจักร สีแดง Shelf Holy ไม้ Ymo

 • หิ้งพระสำหรับตั้งวางพระ หรือสิ่งศักด์สิทธิ์ ไม้ Ymo
 • งาน Handmade ออกแบบโดย Ymo
 • ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
 • ดีไซน์ร่วมสมัย เข้ากับแบบบ้านทุกประเภท
 • ขนาดพอเหมาะ สำหรับบ้าน คอนโดฯ สำนักงาน
 • เหมาะสำหรับวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคล หรือรูปเคารพต่าง ๆ
 • พร้อมรูปธรรมจักร วงล้อแห่งธรรมของศาสนาพุทธ ให้ความหมายที่ดี
 • วัสดุทำจากไม้ MDF
 • น้ำหนักเบา
 • รับน้ำหนักได้ดี
 • แข็งแรงทนทาน
 • ติดตั้งง่าย ประกอบสำเร็จ นำไปติดตั้ง พร้อมใช้งานได้เลย
 • หรือตั้งวางหลังตู้ บนโต๊ะ
 • ขนาด กว้าง 27.7 x ลึก 32.05 x สูง 28.2 ซม.
 • น้ำหนัก 1100 กรัม
 • ราคา 599 บาท

ธรรมจักร (วงล้อแห่งธรรม)

รูปทรงวงกลม (จักร) แทนความสมบูรณ์แบบของพระธรรม
แกนกลางแทนคำสอนซึ่งเป็นแก่นของการฝึกเพื่อนิพพาน
ขอบที่เชื่อมซี่ของธรรมจักรไว้จะหมายถึงความสมถะ มั่นคงยึดถือทุกสิ่งไว้ด้วยกัน

ธรรมจักร 12 ซี่ หมายถึง ปัจจยาการ หรือปฏิจจสมุปบาท 12

ปฏิจจสมุปบาท เป็นชื่อพระธรรมหัวข้อหนึ่งในศาสนาพุทธ เรียกอีกอย่างว่า อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ
เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่องเกิดขึ้นสืบ ๆ เนื่องกันมาตามลำดับดังนี้ คือ

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขาร จึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณ จึงมี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป จึงมี
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะ จึงมี
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะ จึงมี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา จึงมี
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา จึงมี
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน จึงมี
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพ จึงมี
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติ จึงมี
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี
ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top