หิ้งพระ ขนาดเล็ก Shelf Holy mini ไม้ Ymo

 • หิ้งพระ ขนาดเล็ก Shelf Holy mini ไม้ Ymo
 • งาน Handmade ออกแบบโดย Ymo
 • ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
 • ดีไซน์ร่วมสมัย
 • เข้ากับร้านค้าทุกประเภท บ้าน คอนโดฯ ทุกสไตล์
 • พร้อมรูปธรรมจักร วงล้อแห่งธรรมของศาสนาพุทธ
 • ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับบ้าน คอนโดฯ ร้านค้า
 • สำหรับตั้งบูชา หรือติดผนัง ที่มีพื้นที่ไม่มาก
 • ติดตั้งง่าย ประกอบสำเร็จ
 • นำไปติดตั้งพร้อมใช้งานได้เลย
 • เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก หรือไว้ใช้เอง
 • วัสดุทำจากไม้ MDF น้ำหนักเบา
 • รับน้ำหนักได้ดี แข็งแรงทนทาน
 • ขนาด กว้าง 14 x ลึก 20 x สูง 25.5 ซม
 • น้ำหนัก 556 กรัม
 • ราคา 289 บาท

ธรรมจักร (วงล้อแห่งธรรม) รูปทรงวงกลม (จักร)

แทนความสมบูรณ์แบบของพระธรรม แกนกลางแทนคำสอนซึ่งเป็นแก่นของการฝึกเพื่อนิพพาน ขอบที่เชื่อมซี่ของธรรมจักรไว้จะหมายถึงความสมถะ มั่นคงยึดถือทุกสิ่งไว้ด้วยกัน

ธรรมจักร 12 ซี่ หมายถึง ปัจจยาการ หรือปฏิจจสมุปบาท 12 ปฏิจจสมุปบาท เป็นชื่อพระธรรมหัวข้อหนึ่งในศาสนาพุทธ เรียกอีกอย่างว่า อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่องเกิดขึ้นสืบ ๆ เนื่องกันมาตามลำดับดังนี้ คือ

 • เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขาร จึงมี
 • เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณ จึงมี
 • เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป จึงมี
 • เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะ จึงมี
 • เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะ จึงมี
 • เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา จึงมี
 • เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา จึงมี
 • เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน จึงมี
 • เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพ จึงมี
 • เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติ จึงมี
 • เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี
 • ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้

1. ลาย ธรรมจักร สีฟ้า

2. ลาย ธรรมจักร สีส้มแสด

3. ลาย ธรรมจักร สีขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top